Ŝtatano kaj kamparano - Julio Baghy

Ŝtatano pridemandis kamparanon:
"Kiel la Vivo estas nun?"
Respondis li rigarde la ŝtatanon:
"Similas ĝi al vintra hum'."

Pro nekompren' ŝtatan' demandas honte:
"Kiel la hum' en vintra ĉerk'?"
Li kraĉas arke longan respondonte:
"Fetoras supre nur la sterk'."