Plendo de ADAMO - Julio Baghy

En VIVO pri l' perfekta EVO
imago restas — vana revo.
Alternaj fazoj de la AMO
riproĉe ondas en ADAMO:

"Kiu mirte kronis,
tiu virgon rabas;
kiu alte tronis,
tiu falas, strabas;
kion horo gajnis,
jam minuto perdas;
kio vivi ŝajnis,
longe ne plu verdas;
sobron la pasio
pelis por feliĉi,
paso de l' ebrio
igas pente kriĉi;
la vodvilo rava
iĝas — melodramo
en misvojojn hava
labirint' de l' AMO kaj fine eĉ la kisnektaro
postlasas guston de l' amaro...
Ve, amo ĉesas esti revo...
Ĝi iĝas tede taga devo."