Pilgrimo kun flagra koro - Julio Baghy

Mi vagas en la nokta sol',
albrilas stele la kupol'...

Tra l' valoj, montoj kun pasi'
flagrantan koron portas mi...

Al krutoj, kurboj dum la kur'
kor-meĉo mia lumas nur...

De foro oni vidas min,
petole logas al la sin'...

El etaj domoj per la bril'
invitas gasti min — azil'...

Por mi tro fremdas ĉiu kort',
mi preterpasas eĉ sen vort'...

Rapidi devas... Trans la lim'
min ame vokas — parulin'...

La flagran koron post pilgrim'
mi donos al ŝi — varti ĝin.