Pasera "kvit kvivit" - Julio Baghy

La pasera "kvit kvivit"
en la hospitala lit'
en soleco distris min tre
dum sufero pasintvintre.

La pasera "kvit kvivit"
frumatene sen hezit'
eĉ dum frosto, neĝa ŝtormo
vekis min el febra dormo.

La pasera "kvit kvivit"
kun malsato, urĝa spit'
tuj pretendis mian geston
havi panon, rizoreston.

La pasera "kvit kvivit"
kun kverela apetit'
pepis gaje pro aranĝo
dum la saltodanca manĝo.

La pasera "kvit kvivit"
fuĝe flugis for, se glit'
de sledeto, paŝo knaris
aŭ al neĝo ombro falis.

La pasera "kvit kvivit"
jen aperis sen invit'
gorĝmalferme plenabeke
ĉe la hejmo mastroveke.

La pasera "kvit kvivit"
nun skandalas por karit'
ĉe l' fenestro mia vigle
pri la vintro memortikle.

La pasera "kvit kvivit"
himnas nun kun birda svit'
al printempa suno brila
dum verdiĝo fruaprila.

Je pasera "kvit kvivit"
diodanke pro vizit'
paneretojn gastregale
ĵetas mi nun tre lojale.