LA POETO VOLAS VERKI SUBJEKTIVE - William Auld


Ho, poeto-amik',                               
kial vi alarme-nervas,                  
kial vi poem-doktrine vervas
pri via propra umbilik'!?
E. Miĥalski


La ĵurnal' avizas:
REGISTARO KRIZAS!

Urĝas la demando:
KIEN NIA LANDO?

Jen do mia temo,
taŭga por poemo?

Laŭ kritiko plenda
estas ĝi traktenda...

Mi, socipoete,
staru servoprete?

Ĉi ĵurnalgurdaĵo
estas absurdaĵo:

se regantoj kvakas,
mi sur ilin kakas;

miaj koncernaĵoj —
nur la eternaĵoj:

palpebrum' de stelo,
flavo de vitelo,
 

kial min doloras
se avinjo ploras...

Oni ŝanĝas kurson -
mi ne donas furzon;

registara krizo —
dio! jen surprizo!

... la ĵurnal' ekscesa

por uzad' necesa...