En memorlibreto - Julio Baghy

Por memoro en la libro akceptu nur jenon:
simpatio de du koroj rikoltas — komprenon.
El kompreno fontas paco kaj solidareco.
Tenu nin pac', solidaro en la amikeco!