Al kara astrologo-amiko - Julio Baghy

Ĉar eĉ plej sperta astrologo
ne certas en la — astro-logo,
por kaŝi, ke li ne sukcesas,
li malpli donas, pli promesas.