Al Ferenc Szilágyi

Amata frato, Feri kara,
montrilo de l' vivjaroj saltas...
Ĝi montras cin nun sepdekjara
kaj morgaŭ pli, ĉar Temp' ne haltas.
Do mi profitas la momenton
al koro preni cin kaj kisi,
sen parafraz' esprimi senton,
per buntaj vortoj ĝin ne frizi
sed diri, kion koro diktas
spontane kun parenca ardo:
Evitu cin, kio afliktas
kaj dia providenca varto
al ci jardekojn lasu vivi,
en sano kaj sereno rara
talente brile plu aktivi,
amata frato, Feri kara!