Al Dzitka - Esperanto

Dzitka, balzamon de l' frateco pola
vi verŝis al hungara kor',
kiam la fato ĝin disigis sola
de patrolando, hejmo for.
Vi tre modeste helpovole vervis
prizorgis "panje" por fremdul',
eĉ per rideto vi konsole servis
por helon doni en nebul'.
Nun por esprimi senton vortoj mankas,
ĉar svene mutas la korfund',
sed — eĉ se buŝ' silentas — tamen dankas
pro ĉio — la vartita vund'.