Sensenca lingva ludo (Afiksoj, simplaj vortoj) - Julio Baghy


Jam onta ulo onas en la nuna,
mil eroj iĝos unu aro kuna,
sed oblaj aĉaj ecoj de l' praulo
en posta ido foros ĝis la nulo.

Por jese estri eksos malo, neoj,
subigos ilin em' de indaj geoj;
ne eblos plu fiigi ismojn mise,
nek la anaron anerigi dise.

La inda duo per ecaro nura
jam estros super aĵoj suba, sura
kaj en onteco ankaŭ uloj, iloj:
la miloj por opul', opul' por mil