Riproĉo - Julio Baghy

Pro vi, amata, en sunbrilo
pompadis eĉ nebula tag';
nun — bril' printempa en Aprilo
nebula ŝajnas dum la vag'...

Pro vi, amata, sanktan sencon
ricevis ĉio: larm' kaj rid';
nun — funde sentas mi sensencon:
mensogas vorto, trompas vid'...

Pro vi, amata, pia kredo
sugestis "nin prizorgas Di'";
nun — mortis Dio, regas tedo,
fantomas monstro de l' Neni'...

Pro vi al Di' mi psalme dankis,
por mi vi estis vivdonac';
nun — taŭzas min, ke Dio mankis,
Ĉielon regas — surda spac'.