Printempa saltomarŝo - Julio Baghy

(Al Eli Urbanová)

Rigardu, ridas sun'!
Do migru kun mi nun
tra pompo de l' natur'!
por ĝoji, kanti nur!

Rigardu, logas nin
la flora valosin',
provokas pluŝa verd'
sur herba montovert'!

Rigardu, ĉiu nest'
atendas por la fest'
dum trilas nuptotril'
el birdogorĝoj mil!

Rigardu, nia ard'
ĝis limo de l' rigard'
per maja marŝosalt'
nin pelas al la alt'!

Sed, vidu, foras spac',
jam venkis min la lac';
ĉar vanas juna poz',
min lasu por ripoz'

kaj sola migru plu
en la sunbrila blu';
la kanton el la for'
resonos mia kor',

ĉar, sciu, frata vart'
atentas pri la art',
pri ĉiu ritmo, rim'
dum kantas vi, fratin'.

Nur kantu plu kun ĝoj'
kaj estu via voj'
printempa saltomarŝ'
tra l' tuta tera fars'!