Pravigita superstiĉo - Julio Baghy

La sonĝoj ne mensogas.
Jen trista histori'
por kredi nin provokas;
atestas krome mi.

En sonĝo ŝi aperis...
Ekbrulis en mi sent',
la aman ardon peris
sur lipoj cent.

Subite jen mi vidas
dum kiskaresa flat',
ŝi iras for, mokridas;
al mi sin premas — kat'.

Simbolo: kato ruzas,
nur flatas sen fidel',
sendanke vin misuzas
kaj vundas kun kruel',

Konjekto en mi ondis,
dubet' pri falsa ĵur',
sed dolĉe Ŝi respondis:
"La sonĝ' mensogas nur."
Ve, sonĝo ne mensogis!

Min trafis sortbat':
Ŝi flatis, koron logis,
min vundis kiel kat'.