Por Pasko al amikinetoj en Vásárhely - Julio Baghy


Vásárhely ja estas granda urbo;
kreskas tie bulbo kaj kukurbo,
tre abundas tie greno, lino
kaj en ĉiu domo — belulino.

Ĉarmulinoj, mi nun venis versi,
per karesaj vortoj vin — surverŝi;
florakvumo estas mia tasko,
ke vi flore pompu dum la Pasko.