Kanto de revoluciano - Julio Baghy

Ivan' iris en arbaron,
hej, malgaje iris li.
Azen' tiris lian ĉaron,
amble stumble tiris ĝi.
Ivan' sakris, gratis verton,
rememoris la averton:
"Se ĝi spitos, batu ĝin!"
"Sed ĝi mortos."
"Hej, egale, batu ĝin!
Hej, egale, eĉ se mortos, batu ĝin!"

Ivan' prenis la timonon,
hej, kolere prenis li,
Azenkapo donis sonon,
hej, kraksonon donis ĝi.
Ivan' sola tiris ĉaron,
hej, tre gaje en arbaron:
"Ĉar ĝi spitis, batis mi."
"Sed ĝi mortis."
"Hej egale, batis mi,
hej egale, fine tamen batis mi!"