Kanto de militkaptito - Julio Baghy

Larmsalitan panon manĝas la kaptito,
ŝtonkusenon havas lia frosta lito,
tra l' arbaroj, stepoj pelas lin la sorto,
lin nenio savos de la Blanka Morto.

Patrineto bona, amatino kara,
Siberio estas nur tombej' hungara.
Lin vi ne atendu, lin vi ne rehavos;
super li lulkanton nigraj korvoj grakos.