Dediĉo en poemaro - Julio Baghy

Vi diris: "Ne sufiĉos dato, nomo!"
sed, kara, en ĉi verko vivas homo
kaj ĉiu verso estas — korobato,
pulsante eĉ post mort' sen nomo, dato.