Ĉe fenestro de vagonaro - Julio Baghy

Vilaĝeto ĉe rivero,
verda monto, flora bord',
sonorilson' de l' vespero,
benko ĉe la domopord',

ligas min al vi memoro:
gaja ludo de infan',
la sekret' de juna koro,
kiso de l' unua am'...

Vilaĝeto ĉe rivero,
vin viziti vanas rev';
tenas min en mallibero,
urba vivo, zorgoj, dev'.