Bonvola averto - Julio Baghy

Pro unu EVA jen okazis tragedi':
ho ve, ADAMO perdis la — Edenon,
ĉar ŝia pomo, kvankam plena de la SCI',
neniom havis el la — edzkompreno. 
Vi, nuna EVA, estu saĝa ĉe l' regal';
per pom' de l' SCI' ne faru hejman krizon!
Scivolon venku! Al ADAMO sen skandal'
kredigu, ke li havas — Paradizon.