Bondeziroj de naiva koro - Julio Baghy

Kor’ al koro kore sendas,
kion kor’ en for’ atendas:
kiskareson, amsopiron,
naskiĝtagan bondeziron.

La esper’ kun vivoĝojo
akompanu vin sur vojo;
havu sanon, forton, riĉon,
multajn jarojn kaj feliĉon!

Vin ne venku sortkruelo,
venku vi por via celo;
planojn, revojn teksu, plektu,
Dio helpe vin protektu!

Ne rimarku: tempo pasas,
vundojn tranĉas, sulkojn lasas.
En animo restu juna
kun ridet’ de helo suna

kaj se premos vin doloro,
tuj rifuĝu al la koro,
kiu batas por vi ĉiam,
ĉesas ami vin — neniam.