Blinda forĝisto - Julio Baghy

La vivo, ĉi forĝisto blinda, senindulga,
nin marteladas sur ambos' de l' Histori';
sub ĉiu sortobat' forfalas la skori':
SOPIR' kaj CEL'. Sufokas volon feĉo fulga.

Frakase peze forĝe falas ĉiu bato

ĝis ili formas nin — obea materi'
kaj vanas spito, ve', ribelo, helpokri';
el ni kreiĝas sklava ĉen' por homa frato.

Jes, ĉi forĝisto blinda sin maŝine movas,

fabrikas nur ĉeneron plian post ĉener'...
Hometo, kial do mensogi pri l' Liber',
se mem la VIV' produkti nur katenojn povas?!