Al nia turista kabano - Julio Baghy

Ci, ligna dom' en denso akacia,
malfermu pordon al migrulo laca,
kiam lin vokas birda tril' aria
kaj sur Danub' boato lule paca.
       "Kaban' mi estas, ne palac'
       — invitas nia dom' —
       se post labor' vin premas lac',
       ripozu en mi, hom'!"

Ci, ligna dom' en akacia denso,
ripozon donu do al vir', virino;
protekte vartu kiel panja penso
dum korojn ravas fefabel' de l' sino!
       "kaban' mi estas, ne palac'
       — nun flustras nia dom' —
       la revojn lulos hejma pac'
       de ligna koro, hom'."

Ci, ligna dom' en akaciarbaro,
cin vintre mordos frosto sen protekto,
sed danke mi deziros por la jaro:
"Ci, kara domo, restu sen difekto!"
       "Kaban' mi estas, ne palac'
       — modestas nia dom' —
       kiam refloros, verdos spac',
       revenu al mi, hom'!"