Al eterna komencanto - Julio Baghy

Por rememori pri mi
vi petis unu penson;
mi penas ĝin esprimi:
kulturu vian — menson!