Akcentregulo (Konsiloj al komencantoj) - Julio Baghy


La LINGVO servas por orelo,
la SKRIBO por okula uz';
ĉe ambaŭ regas sama celo:
KOMPRENI SENCON SEN KONFUZ'.

Parolu ĉiam RITME, KLARE
laŭ punktoj de l' AKCENTREGUL',
por ke ne mise, ne erare
perceptu vortojn proksimul'!

Silabo ANTAŬLASTA gravas
kaj en silabo la — VOKAL',
ĉar ĜI variajn longojn havas:
jen tire sonas, jen kun fal '.

Se POST VOKAL' VOKALO iras
aŭ sekvas UNU KONSONANT',
akcentvokalon iom tiras
la lerte klara parolant'.

Se KONSONANTOJ PLI OL UNU
viciĝas POST AKCENTVOKAL',
per tira ritmo ne pekumu;
MALLONGAS ĜI KUN KURTA FAL',

Se vort' SILABON UNU havas,
mallonge verve diru ĝin;
kompreni ĝuste — ho, tre gravas,
distingi inter VIN' kaj VIN.

NENIAM SEKVAS DU AKCENTOJ;
ne diru: tErpOm', sed terpOm',
suferus nia ritmosento;
ne kultUrhOm', sed kulturhOm'.

ESCEPTOJ MANKAS, ĉar la celo
eviti fuŝon per konfuz';
la LINGVO servas por orelo,
la SKRIBO por okula uz'.