Tre dolĉe sur lago - Edmond Privat

Tre dolĉe glitadas boato
Vespere sur lago spegula;
Kaj akvo sub ĉiu rembato
Sulkiĝas kun sono regula.

Tre dolĉe forpasas minutoj
Sur ŝipo solece trankvila;
Nur voĉo mallaŭta de flutoj
Alflugas tra l' nokto lunbrila.

Tre dolĉe la flutoj sonĝigas...
Boato fariĝas gondolo ;
La lumoj de l' bordo briligas
Palacojn sub fea kupolo.

Tre dolĉe revivas mi horon
De nokt' sub itala ĉielo;
Sed perdis ĉielo la gloron,
Ĉar nun al ĝi mankas anĝelo.