LASTA KISO - Edmond Privat

Vi kien flugas, papilio,
      Tremante kaj rapide?
Jam mortis rozo kaj lilio
      Kaj venas frost' perfide.

Flugiloj viaj kvazaŭ lampo
      Briletas en nebulo.
Vi kion serĉas tra la kampo,
      Perdita somerulo?

Dezertaj estas la ĝardenoj,
      Tra kiuj vagis amo via.
Skeletoj ŝajnas la vervenoj
      Sub kverko senfoIia.

Vi kial flugas en malvarmo
      Tra flora la tombejo?
Sur ĉiu loko pluva larmo
      Nun restas en herbejo.

Silentas ĉiuj en la nestoj
      Kaj svenis bonodoroj.
Jam ne batalos vi kun vespoj
      Pri la floretaj koroj.

Jen restas nur en kampo vasta
      Velkinta krizantemo,
Sur kiu kiso via lasta
      Mortigos vin en tremo.