La bona peranto - Raymond Schwartz

Post longa tempo sin renkontis
Du disiĝintaj amikinoj
Kaj babileme ekrakontis
Pri zigzagvojo de l' destinoj.


L' unua diris vortrapide:
"Kvarfoje mi jam vidviniĝis,
Sed mi kuraĝe kaj plenfide
Je l' kvina foj' reedziniĝis."


La dua ine tuj scivolis:
"Da edzoj vi ja tutan kvanton
Dum viromanka tempo trovis
Tre certe havas vi peranton!?"


"Ho, tute simple!" ŝi rediras
"Tra l' Esperanta gazetaro
Anoncas mi, ke mi deziras
Kunulon por geedza paro,


"Kaj kiam nin la pastro benas,
Ĝi estas dank' al Esperanto!"...
... La dua diris: "Mi komprenas,
Por vi ĝi estas ... Edzperanto!"