Kokino kaj inkubatoro - Boris Mirski

La ĉarma baptanino
        Kokino,
Starante ĉe la Kovmaŝino,
Ekbekis ĝin, ekflaris
Kaj kun aplomb' deklaris:
        "Ho, Dio: Kia ilo fia!
         El naskoaparato tia
         Aperos ja kokidoj
         Al ĉies pravaj ridoj!
Kaj kia fi-malkonsekvento
         Terura
Ĝin uzi por produkt' de koka gento
    Anstataŭ la natura 

         Instrumento!..."
Sed, malgraŭ tiu ĉi rezono
     Jam post monato
         El aparato
Aperis idoj — vera krono
     De dia fruktedono.
Kaj bravaj idoj de l' Maŝin'
     Dikiĝis kaj prosperis
Kaj diris mem, ke la Kokin'
     Malsaĝe konsideris.
     Ho, Esperanto! Mond' koleris,
     Kiam subite vi aperis.
Sed estis vi de klera kovo
Kaj venis vi el vera ovo
     De lingvoj de Eŭropo;
Vi ne fiaskis dum la provo,
     Ĉar naskis vin produktopovo
Kaj forto de ciklopo.