SIMPATIO – Brendon Clark

Kiel homo, kiu en tro varma tago
Kaŝe dormas apud la trankvila lago,
Tiel, lacigite de la vivturmento,
Danke apud vi mi sidas en silento.

Vortoj, nura narkotilo por la menso,
Pli konfuzas al la konfuzita penso.
Al animo, lumo de l’ animo venas:
Kion mi ne diras, tion vi komprenas.