Se vi koleras - Kálmán Kalocsay

Se vi koleras,
Mi ĝin toleras,
Revante pri l' feliĉo
De l' repaciĝo.

Sur dolĉa pluŝo
De l' paŭta buŝo
Mi serĉas, por surprizo,
Lokon de kiso.

Nervoza svingo
De l' brak' en ringo
Fermiĝos por haveno
De ĉirkaŭpreno.

La akvo varma
De l'guto larma
Per gusto min regalos:
La lipojn salos.

Ĉar ja, sen dubo,
Post ŝtorm' kaj nubo
Plu velos nia barko
Sub ĉielarko

De via rido,
Kiu, por gvido,
Albrilos tra l' nebuloj
De la okuloj.

Kaj kiu pravas?
Ĉu tio gravas?
La am' — jen sur la tero
La sola vero!