RENKONTO – Brendon Clark

Ĉu vi eble partoprenas,
kiam mi renkontas vin korrave,
tiun ŝokon de finita serĉo, kaj momente
kredas, ke nenio krom aero vin subtenas?
Aŭ – ĉu vi indiferente
juĝas min – kaj tiel prave! –
malspritulo, kies trorigardo jam vin ĝenas?