PRO AMIKO – Brendon Clark

Dion danku pro amiko
Kies amo kuraĝigas ―
Kies bona opinio
En privato kaj publiko
Al pravigo vin instigas.

― Kies alfidindaj vortoj,
Kies nepra bonhumoro,
Kies tuta simpatio,
Estas ĉiam novaj fortoj
En la vivo kaj laboro.