PALA LUNO – Brendon Clark

Ho Sfero
De homa destino,
Tre ofte dum mia junaĝo
Mi iris image laŭ via lumvojo,
Kaj kredis vin pala pro miaj amplenaj sopiroj.
La jaroj min jam liberigis el tiaj deliroj,
Kaj nun mi nur vidas, kun sama malĝojo,
La timon sur via vizaĝo
Por nia patrino,
La Tero.