OMBROJ – Brendon Clark

Multan ombron faras la malgranda lampo,
Proporcie al la luma diferenco.
Kio kuŝas, do, perdita, sur la kampo
Kiun ombras ĉiu trovo de l’ Scienco?