MONTRIS NUR LA FAJRO – Brendon Clark

Montris nur la fajro post la pestminaco,
Ke pureco pli valoras, ol kuraco;
Nur la sklavoj ĝuste taksas la liberon:
Kio do instruos homojn pri la paco?