Mil mil virinoj - Kálmán Kalocsay

Mil mil virinoj estis... Kie ili?
Jam dronis tute, tute!
Jen nur vin solan mi jam vidas brili,
Vin solan, absolute!

Virinaj buŝoj kun la gust' matura
Do sekvinber-aromo,
Virginaj buŝoj kun acerbo pura
De cidonia pomo:

Jen ĉiujn gustojn, ĉiujn buŝojn multajn
Entenas viaj lipoj!
De ĉie pelas al vi distumultajn
Dezirojn kaŝaj vipoj,

Kaj kiel sovaĝbestoj, kiujn bridas
Magia dresistino,
Jen ili, katenitaj, milde sidas
Ĉe via dolĉa sino.