LA BILDKARTO – Brendon Clark


El alia lando mi ricevis
Karton kiu havas
Strangan bildon, fremdan idiomon.
Pri vizito tien tuj mi revis…
Senutile! Sed ne gravas…
Mi ne povas diri eĉ la nomon.

Ĉirkaŭ tiu karto mi konstruis,
Mense, kadron kun kurtenoj;
Tra fenestro tiel figurita
Ĉio vivis, kaj mi tiel ĝuis
La viziton sen la ĝenoj ―
Sperto kontentiga kaj ekscita.