Ho Esperanto! - Kálmán Kalocsay

Ho Esperanto! mia temo
Amata, kiam la kantemo
Min kaptas! vidu! lastatempe
Min jam minacas anatemo,

Ĉar mi kuraĝas vin tro ami.
Jes, oni volas min proklami
Hereza, ĉar per nova brilo
Kaj riĉ' mi volas vin ornami.

Nu, mi toleras sen lamento,
Defendas min la argumento:
Palacon pompan alpostulas
La pompe-firma Fundamento!

Ni do konstruu sen ŝancelo
Tiun palacon de la Belo!
Por kiuj fundament' sufiĉas,
Nu, tiuj loĝu en la kelo!